valinėti

valinėti
2 valinė́ti, -ė́ja, -ė́jo intr. Rtr, , NdŽ, , Plt; P nerūpestingai gyventi, tinginiauti, valiūkauti: Valiūkė dukra valinė́[ja], t. y. dirba po savo valios J. Kad anims teip tinka valinė́ti KlvrŽ. | prk.: O vienok ne visai tenoriam jį (tinginį) apleisti, nes par daug valinė[ja] mumėse pageidimai kūno M.Valanč.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • valinėti — vksm. Neskubėdama valinėju skudurėliù lángus, žaliuzès, gėlių̃ lapùs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • valinėti — 1 valinėti, ėja, ėjo NdŽ, Skr iter. dem. 1 valyti 1: Šluostinėjo, valinėjo [ligonį] lig paskutinės valandos Rdn. | refl.: Ana valinėjas, t. y. šlavinėjas, plavinėjas J. Valinėjas, krapštinėjas – lengviai gyvena Krš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išsivalinėti — 2 išsivalinėti; P išsilepinti, išpaikti, išsivaliūkauti: Duktė išsivalinėjo, t. y. į dūkus išėjo J. Išsivalinėję, išsivaliūkavę – kur dingsiam Šts. valinėti; įsivalinėti; išsivalinėti; pavalinėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išvalinėti — 1 išvalinėti 1. žr. 1 išvalyti 1: Močiut, reik atvažiuot [pas gydytoją], ir būt išvalinėta ausis Kls. 2. iter. dem. 1 išvalyti 1. ║ Trynioju žaizdą, su spirutu išvalinėju Rdn. 3. iter. dem. 1 išvalyti 2: Mėlenės išvalinė[ja] visus negerumus iš… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pavalinėti — 1 pavalinėti NdŽ iter. dem. 1 pavalyti 1: Gera vaikas – pašluostinė[ja], pavalinė[ja] viską, pašlavinėja Krš. Pavalinėju, pašluostinėju – vis už darbo nusitveru Krš. valinėti; išvalinėti; pavalinėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pavalinėti — 2 pavalinėti intr. NdŽ pavaliūkauti: Leisk, tėte, dar bent vienus metelius pavalinėti rš. | refl. NdŽ: Paleido tavi, pasivalinėk i paskiaus vėl grįžk Skd. valinėti; įsivalinėti; išsivalinėti; pavalinėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • valinėjimas — 1 valinėjimas sm. (1) NdŽ → 1 valinėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • valinėjimas — 2 valinėjimas sm. (1) DŽ, NdŽ → 2 valinėti: Ieškąs valinėjimo ir ertesnio gyvenimo visumet bus suspaustas M.Valanč. Visą dieną apverta ant valinėjimo, o čėsais ir ant griešijimo P …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įsivalinėti — 2 įsivalinėti įsisiausti, įsidūkti: Įsivalinėjusius vaikus išvijojo iš baliaus Šts. valinėti; įsivalinėti; išsivalinėti; pavalinėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”